Nor gara

Gure erakundeari buruz

ANECOP eraikuntza sektoreko Enpresa Erakundea da, bertako bazkideen interes orokor eta komunak ordezkatu, kudeatu eta babestea helburu duena. Elkartearen jarduteko esparrua Nafarroako Foru Komunitatea da.

Gure helburuak:

  • Guztion interes ekonomiko eta profesionalak babestea, Nafarroan obra publikoen eraikuntza-jarduera defendatu eta sustatzeko ahalegin, ekintza eta nahiak batuz. Bazkideak Erakunde Ofizial eta pribatuen aurrean ordezkatzea.
  • Administrazioen aholkularitza-organoa izatea, aldarrikatu daitezkeen xedapenei dagokienez.
  • Bazkideen ekimen, aldarrikapen eta asmoak botere publikoetara helaraztea.
  • Eraikuntzaren sektoreko enpresa-jarduera orokorretan eta ekintza horrekin erlazionatutako kudeaketa-organismo guztietan parte hartzea.
  • Foru Komunitateko beste Elkarte edo Organismoekin, edo antzeko beste talde batzuekin harremanetan jartzea.
  • Bazkideek langile eta Sindikatuekin dituzten harremanetan parte hartzea.
  • Sektorea bere gain eragina duten planteamendu eta hitzarmenetan ordezkatzea.
  • Sektorearen hobekuntza eta plangintzan parte hartzea.
  • Lehia desleiala saihesteko organismo eskudunen aurrean salaketa eta arbitraje-ekintzak burutzea, sektorean sortutako arazo eta iruzurrengatik.
  • Eta helburuak betetzeko beharrezkoak edo komenigarriak diren ekintza guztiak.

Zuzendaritza

Josetxo Iriguibel
 j.iriguibel@anecop.es

Hemen parte hartzen dugu

Nafarroako Enpresaburuen Konfederazioa
https://www.cen.es/

Eraikuntzaren Konfederazio Nazionala
https://www.cnc.es/

Eraikuntzako Fundazio Laborala
https://www.fundacionlaboral.org/